Zaloguj

Logowanie do konta

Nazwa użytkownika *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Szukaj

Fundacja MATIO została założona w Krakowie przez grupę ludzi dobrej woli znających specyfikę tak trudnej, nieuleczalnej choroby genetycznej, jaką jest mukowiscydoza.

Inicjatorem powstania Fundacji był Paweł Wójtowicz, rodzic dziecka zmarłego na mukowiscydozę. Dokonał on rejestracji Fundacji pod koniec 1996 roku. Działalność rozpoczęliśmy 15 marca 1997 roku. Pełna nazwa fundacji to MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę. Fundacja MATIO jest niezależną organizacją mającą na celu niesienie pomocy dzieciom i chorym dorosłym dotkniętym mukowiscydozą oraz ich rodzinom. Współpracujemy z ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą zajmującymi się problemami związanymi z leczeniem choroby.

Naszymi celami są między innymi:

  • przybliżenie społeczeństwu wiedzy o tej niebezpiecznej chorobie
  • bezpłatna działalność informacyjna na rzecz chorych i ich rodzin
  • organizowanie pomocy przy zakupie lekarstw oraz sprzętu rehabilitacyjnego
  • organizowanie i finansowanie szkoleń dla rodzin dzieci chorych na mukowiscydozę w zakresie domowej opieki nad chorymi
  • finansowanie publikacji i rozpowszechnianie wiedzy na temat mukowiscydozy
  • dofinansowanie badań naukowych
  • opieka nad chorymi i ich rodzinami

Do zespołu założycielskiego Fundacji, oprócz wymienionego Pawła Wójtowicza, należą: nestor polskiej mukowiscydozy Stanisław Sitko (wiceprezes Fundacji, były prezes Fundacji, przewodniczący Rady Fundacji), Andrzej Pietrzak (wiceprezes Zarządu), Barbara Zdebska (były wiceprezes Zarządu), prof. dr n. med. Wojciech Cichy (członek Rady Fundacji), Bożena Woźniakiewicz (członek Rady Fundacji), Adam Rakoczy (członek Rady Fundacji).

"Mamy nadzieję, że uda się osiągnąć założone cele dzięki sponsorom oraz ludziom dobrej woli. Dążeniem naszym jest połączenie się ze wszystkimi w walce z mukowiscydozą. Niech iskierka nadziei, która nam przyświeca, da nam wytrwałość i siłę, aby pokonać tę chorobę, czego wszystkim zaangażowanym życzę".

Stanisław Sitko

Pomysł założenia fundacji powstał w roku 1995, rok po śmierci mojego syna, stąd też nazwa fundacji "MATIO" (tak nazywaliśmy z żoną naszego synka). Dotknięty tą tragedią zrozumiałem, co przeżywają chorzy na mukowiscydozę, a także ich rodzice. Celem powołania Fundacji było stworzenie niezależnej organizacji, na którą mogliby liczyć wszyscy ciężko doświadczeni przez los, aby chorzy na mukowiscydozę i ich rodziny nie pozostawali sami z własną tragedią. Innym ważnym zadaniem Fundacji jest uświadomienie całemu społeczeństwu wagi i skali zjawiska, tego, że mukowiscydoza to nie tylko problem osób nią dotkniętych, ale także tych, którzy jako zdrowi nosiciele mukowiscydozy, mogą się o tym dowiedzieć tylko w najokrutniejszy sposób - tracąc własne dziecko. Pierwsze próby zarejestrowania Fundacji były podjęte w 1995 roku, a działalność rozpoczęliśmy 15 marca 1997 roku. Zapytacie na pewno, co robiliśmy przez cały ten czas? Przez prawie półtora roku trwały próby rejestracji Fundacji i przekonania odpowiednich władz, że taka organizacja jest potrzebna, pozostały czas zajęło mi dotarcie do ludzi, którzy, podobnie jak ja, rozumieli potrzebę istnienia i działania takiej fundacji. Jestem szczęśliwy, że mi się to udało i że mam przyjemność współpracować z tak wspaniałymi ludźmi. Czas, gdy powstawaliśmy, był bardzo trudny. Na początku musieliśmy się sami wiele nauczyć, jakoś się zorganizować, wypracować własną koncepcję działania i umiejętność pozyskiwania sponsorów. Niemniej jednak jestem dobrej myśli, ponieważ wiem, że wielu ludzi Dobrego Serca żyje wśród nas, a determinacja osób zaangażowanych w działalność naszej Fundacji umożliwi zdobycie środków na pomoc dla potrzebujących. Życzyłbym sobie, aby Fundacja mogła dać Wam i Waszym dzieciom to, co nie było dane mojej rodzinie w czasie choroby naszego synka.

Paweł Wójtowicz