Wpłat darowizn należy dokonywać na rachunek:

Alior Bank SA: 55 2490 0005 0000 4530 7261 9403

Fundacja MATIO, ul. Celna 6, 30-507 Kraków

Z dopiskiem w tytule przelewu: Darowizna dla .......(imię i nazwisko podopiecznego)*

DLA PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH:
IBAN: PL55 2490 0005 0000 4530 7261 9403
SWIFT: ALBPPLPW

* Fundacja nie przekazuje danych osobowych darczyńców


1. CO TO JEST SUBKONTO ?
Subkonto - to wydzielona część rachunku bankowego Fundacji, dedykowanego dla pozyskiwania darowizn pieniężnych oraz wpłat 1 % na leczenie, rehabilitację, zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla konkretnej osoby. Subkonto udostępniane jest podopiecznemu po podpisaniu POROZUMIENIA z Fundacją MATIO.

Podopieczny Fundacji nie ponosi żadnych kosztów z tytułu posiadania i prowadzenia subkonta.