Informacja dla rodziców oraz organizatorów zbiórek publicznych na rzecz podopiecznych Fundacji MATIO

Prosimy o przesłanie informacji mailowo minimum 14 dni przed planowaną zbiórką

Wiadomość powinna zawierać:

  • Cel zbiórki (dane osoby, na rzecz której organizowana jest zbiórka)
  • Miejsce zbiórki (adres, nazwę wydarzenia jeśli takie jest)
  • Zgodę organu administracji samorządowej lub państwowej (w sytuacji zbiórek na wolnym powietrzu typu: dni miast, gmin, festyny)
  • Plan imprezy oraz projekt materiałów reklamowych (jeśli takowe są przewidziane)
  • Adres e-mail i kontakt do osoby, do której należy przesłać logo fundacji – wymagane jest przesłanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. projektu graficznego do akceptacji.
  • Imiona i nazwiska osób organizujących zbiórkę oraz ich dane osobowe (PESEL i adres zamieszkania: ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto)
  • Imiona i nazwiska wolontariuszy (PESEL i adres zamieszkania: ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto)
  • Imię i nazwisko osoby wraz z adresem, na który zostaną przesłane zaplombowane puszki (należy wskazać ich ilość)
  • Dokładne dane osób, dla których przewidziane są podziękowania za pomoc w zbiórce (imiona i nazwiska, ew. adres do wysyłki)

Po zakończeniu zbiórki organizatorzy zbiórki, najlepiej z opiekunem podopiecznego, na rzecz którego realizowana jest zbiórka (min. 3 osoby) powinni komisyjnie otworzyć zaplombowaną puszkę, spisać jej numery plomb, przeliczyć zebraną kwotę i spisać protokół otwarcia czytelnie podpisany przez wszystkie osoby z komisji.

Organizatorzy zbiórki są zobowiązani do przesłania protokołu wraz z puszkami, identyfikatorami wolontariuszy i zerwanymi plombami oraz dokumentacją zbiórki najpóźniej w terminie 7 dni po zakończeniu terminu zbiórki na adres: Fundacja MATIO, ul. Celna 6, 30-507 Kraków. Dokumentacja zbiórki winna zawierać zdjęcia, ew. materiały filmowe zapisane na płycie CD/DVD. Dokumentacja może być także przesłana mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zebraną kwotę ze zbiórki należy niezwłocznie wpłacić na nr konta:

53 1240 4432 1111 0000 4721 6031 w banku PKO S.A. Z dopiskiem: imię i nazwisko podopiecznego, na rzecz którego realizowana była zbiórka oraz jej data

(na podstawie oświadczenia rodziców/opiekunów podopiecznych pieniądze zostają przelane na imienne subkonto)

 

W przypadku rozliczenia kosztów zbiórki lub pytań, prosimy o kontakt bezpośredni: tel. 12 2923180 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.