PROJEKT: „KRAKOWSKIE CENTRUM INFORMACJI I WSPARCIA DLA OPIEKUNÓW
OSÓB NIESAMODZIELNYCH”
współfinansowany w ramach Podziałania 9.2.2, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizatorami Projektu są: Fundacja Hipoterapia - Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych (Lider), Gminę Miejską Kraków (Partner) oraz Matio Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę.

logo pfronSprawdź czy w Twoim powiecie można składać wnioski przez Internet!

System SOW umożliwia Osobom Niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz aplikowanie o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych za pomocą Internetu. Dzięki nowoczesnej platformie informatycznej mogą Państwo uzyskać informację na temat wsparcia dostępnego z PFRON, a następnie wypełnić, podpisać i złożyć wniosek, dokonać ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień, podpisać umowę oraz rozliczyć dofinansowanie.

Od 15 września przyjmujemy zapisy na Warsztaty szkoleniowo – edukacyjne Mukowiscydoza 2018. Szczegóły i wiećej informacji na stronie Warsztatów

On June 23