logo MATIO
OD 25 LAT W SŁUŻBIE
CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ

Aktualności

logo matio
 
Zaniepokojeni wczorajszą decyzją Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła o zwiększeniu ilości łóżek na potrzeby leczenia pacjentów z COVID-19 w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.
Zwróciliśmy się do Wojewody z pismem o zmianę tej decyzji. Decyzja ta bowiem pozbawi chorych na mukowiscydozę dostępu do jedynego w regionie specjalistycznego ośrodka leczniczego,co może skutkować zagrożeniem bezpieczeństwa chorych dorosłych.