logo MATIO
OD 25 LAT W SŁUŻBIE
CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ

Aktualności

Serdecznie zapraszamy na Weekendowe Warsztaty Psychoedukacyjne dla rodziców i opiekunów dzieci chorujących przewlekle(w tym mukowiscydozy), które odbędą się w Krakowie 12-14.04.2019

Warsztaty