logo MATIO
OD PONAD 27 LAT W SŁUŻBIE
CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ

DOFINANSOWANIE LECZENIA, REHABILITACJI, TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH I INNYCH CELÓW – REGULAMIN


POSTANOWIENIA OGÓLNE:


Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z dofinansowań MATIO Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę z siedzibą w Krakowie ( 30-507) przy ul. Celna 6, NIP: 6781561787, KRS 0000097900


O dofinansowanie może ubiegać się każdy podopieczny Fundacji MATIO. W przypadku dzieci dofinansowanie jest przyznawane na wniosek rodzica/opiekuna, w przypadku osoby dorosłej rodzica/opiekuna lub chorego dorosłego.
ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH MATIO FUNDACJI POMOCY RODZINOM I CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ .

 1.  Dofinansowanie jest przyznawane na podstawie umotywowanego wniosku przesłanego pocztą tradycyjną na adres Fundacji, 30-507 Kraków, ul. Celna 6.
  Wniosek o dofinansowanie musi zawierać numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany przelew środków z dofinansowania .
  Wnioski przesłane e-mailem, nieumotywowane i nie zawierające numeru rachunku bankowego, nie będą rozpatrywane.
 2.  O decyzji dotyczącej dofinansowania (pozytywnej jak również negatywnej) wnioskodawca otrzymuje informację pocztą w terminie do 60 dni, od dnia otrzymania przez Fundację wniosku.
 3. Wysokość dofinansowania zależy od dostępnych środków Fundacji, ilości wniosków oraz indywidualnej sytuacji materialnej danej osoby ( wynikającej z wniosku) i wiedzy Fundacji.
 4. Każde dofinansowanie podlega rozliczeniu ( w okresie 3 miesięcy) na podstawie faktur i innych dokumentów księgowych.
 5. Brak prawidłowego rozliczenia dofinansowania uniemożliwia złożenie kolejnego wniosku.
 6. Osoba składająca wniosek może ubiega się o dofinansowanie raz w roku kalendarzowym.
 7. Komisja rozpatrująca dofinansowania spotyka się raz na kwartał.
 8. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Komisja może odstąpić od regulaminu.


Dofinansowanie może być wykorzystane na leki, leczenie, odżywki, rehabilitację, sprzęt rehabilitacyjny, indywidualne turnusy rehabilitacyjne i wszystko co służy poprawie zdrowia chorego. W uzasadnionych przypadkach, Fundacja dofinansowuje też wydatki socjalne chorych i ich opiekunów.


Więcej informacji: tel.: 12 292 31 80, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przekaż 1% naszej organizacji

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP