Zasady podawania leków uczniom przewlekle chorym

  1. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia są zobowiązani doręczyć do szkoły (wychowawca, dyrektor lub pielęgniarka szkolna) szczegółowe informacje na temat jego choroby oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu.

Wpłat darowizn należy dokonywać na rachunek:

Alior Bank SA: 55 2490 0005 0000 4530 7261 9403

Fundacja MATIO, ul. Celna 6, 30-507 Kraków

Z dopiskiem w tytule przelewu: Darowizna dla .......(imię i nazwisko podopiecznego)*

W przypadku chęci dokonania rejestracji proszę o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go w wersji papierowej na adres :
FUNDACJA MATIO ul . Celna 6 , 31-507 Kraków 

GBOKI ODDECHFundacja dla swoich podopiecznych prowadzi bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego.