kwartalnikiFundacja wydaje swoje pismo. Magazyn ukazuje się cztery razy w roku,począwszy od 1998 roku. Pismo porusza problemy dotyczące mukowiscydozy- historię genetyki, najnowsze odkrycia w tej dziedzinie dokonane przez przodujące na świecie instytuty naukowe zajmujące się tym zagadnieniem, postępy w leczeniu itp.
Prezentuje na swoich łamach artykuły o mukowiscydozie oparte o współczesną wiedzę medyczną specjalistów z tej dziedziny w Polsce i na świecie. Kwartalik MATIO to przede wszystkim pismo poruszające problemy dotyczące mukowiscydozy z punktu widzenia chorych i ich rodzin.


Celem pisma jest spopularyzowanie wiedzy na temat tego ciężkiego schorzenia wśród społeczeństwa oraz udzielanie chorym i ich rodzinom praktycznych informacji i porad niezbędnych w leczeniu tej choroby. Mamy nadzieję, że jest to magazyn tworzony przez Was i dla Was, bo zawarte w nim problemy najbardziej dotykają właśnie Was, drodzy Czytelnicy.
Liczymy na to, że będziecie się dzielić z nami swoimi uwagami, porażkami i sukcesami w leczeniu tej choroby. Czekamy na Wasze opinie i spostrzeżenia, które pomogą niejednej rodzinie w walce o życie najbliższych. W tym celu zapraszamy również na internetowe Forum Dyskusyjne na temat mukowiscydozy.

Jeśli chcesz otrzymywać kwartalnik pocztą na podany przez Ciebie adres napisz maila do Fundacji.

Najnowsze numery do obejrzenia online:

Kwartalnik 1(103)/2024
Kwartalnik 4(102)/2023
Kwartalnik 3(101)/2023
Kwartalnik 2(100)/2023

Poniżej linki do ściągnięcia kwartalników z kilku ostatnich lat w plikach pdf:

Napisz jeśli chcesz otrzymac wcześniejsze numery kwartalnika na płycie CD luba mailem.

Warunki publikacji w Kwartalniki MATIO

 

 

godło pfron

                                                   logo pfron

 

IMG 7712Projekt realizowany w latach 2022-2025: 

Kwartalnik Mukowiscydoza MATIO

Zadanie: p.n.: „Opracowanie i wydawanie czasopisma „Kwartalnik Mukowiscydoza MATIO” finansowane jest z dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków własnych w ramach umowy wieloletniej realizowanej w okresie 2022-2025.

Kwota dofinansowania z PFRON:  146 672,00 zł

Całkowita wartość zadania: 184 072,00 zł

Termin realizacji: 1 kwietnia 2022 r. – 31 marca 2025 r.

Numer umowy: ZZO/000433/06/D

Harmonogram realizacji projektu:

1.Redakcja kwartalników
2. Dobór, pisanie i tłumaczenie artykułów
3.Promocja wydawnictwa
4. Prowadzenie dokumentacji i nadzór
5. Korekta polonistyczna i medyczna
6. Skład, łamanie, opracowanie graficzne oraz druk
7. Dystrybucja czasopisma
8. Zarządzanie projektem
9. Dostosowanie wersji elektronicznej z ustawą o dostępności

 

ARCHIWUM PFRON