Sprawozdania finansowe Fundacji od roku 2011 znajdują się w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego prowadzonej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wyszukiwarka sprawozdań znajduje się pod adresem: https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/ Do wyszukania sprawozdań naszej Fundacji wystarczy się posłużyć nr KRS: 0000097900. Wszystkie te dokumenty są spójne z dokumentami przekazywanymi do urzędu skarbowego. Sprawozdania sprzed 2011 roku są dostępne w Fundacji, urzędzie skarbowym oraz Ministerstwie Zdrowia.

Od początku działalności Fundacja przeszła następujące kontrole:

2001 rok - audyt przeprowadzony przez biegłego rewidenta po pięciu latach działania Fundacji (zgodnie z wymaganiem prawa o fundacjach)
2004 rok - kontrola z PFRON Warszawa
2007 rok - audyt wykonany przez biegłego rewidenta za lata 2005-2006 (na wniosek Zarządu Fundacji)
2012 rok - kontrola z PFRON Warszawa
2012 rok - kontrola zbiórek publicznych z Urzędu Miasta Krakowa
2013 rok - kontrola z UKS, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i PFRON Małopolska
2014 rok - kontrola ZUS
2018 rok - Kontrola z MPIPS
2018 rok - kontrola ZUS
Biegły rewident przeprowadzał audyty za 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 rok.

We wszystkich kontrolach nie wykryto nieprawidłowości działania Fundacji. Dokumenty pokontrolne są dostępne w siedzibie Fundacji.
Nasza Fundacja od kilku lat współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi, których jedną z cech jest przejrzystość czyli m.in. publikowanie takich ogólnodostępnych sprawozdań.

Z poważaniem
Prezes Zarządu Fundacji
Paweł Wójtowicz