Dziekanów Leśny (Warszawa)
Chorzy do 18 roku życia
SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
Centrum Leczenia Mukowiscydozy
ul. Marii Konopnickiej 65
05-092 Dziekanów Leśny
tel: 22-76-57-402
Prof. dr hab. n. med. Dorota Sands

Rabka-Zdrój
Chorzy do 18 roku życia
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Oddział Terenowy w Rabce-Zdrój
Klinika Pneumonologii
ul. Prof. Jana Rudnika 3B
34-700 Rabka-Zdrój
Tel: 18 267 60 60 wew. 243 od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 – 12.00
Dr hab. n. med. Zbigniew Doniec, prof.nadzw. IGiCHP

Poznań
Dorośli
 Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Oddział Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej
ul. Długa 1/2
61-848 Poznań
tel: 61-854 90 00
Prof. dr hab. Halina Batura-Gabryel
Dr hab. n. med. Szczepan Cofta

Warszawa
Dorośli
 Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
I Klinika Chorób Płuc
ul. Płocka 26
01-138 Warszawa
tel: 22 43 12 143
Dr Wojciech Skorupa

Poznań
Chorzy do 18 roku życia
 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań
tel: 61-849-1313
Prof. dr hab. Anna Bręborowicz

Gdańsk
Chorzy do 18 roku życia i dorośli
Szpital Dziecięcy Polanki im. M. Płażyńskiego
Poradnia Mukowiscydozy
ul. Polanki 119
80-308 Gdańsk
tel: 58-554-3165
Dr Maria Trawińska

Poznań
Chorzy do 18 roku życia
 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych
I Katedra Pediatrii
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań
tel: 61-849-1580
Prof. dr hab. Jarosław Walkowiak
Dr hab. Aleksandra Lisowska

Ośrodki Regionalne

Karpacz
Chorzy do 18 roku życia i dorośli
 Centrum Medyczne Karpacz
ul. Myśliwska 13
58-540 Karpacz
tel: 883 358 135, 883 358 138
Dr  n. med. Grzegosz Gąszczyk
Ośrodki regionalne:

Bydgoszcz
Chorzy do 18 roku życia
Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy
Oddział Pediatrii Pneumonologii i Alergologii z Pododdziałem Niemowlęcym
ul. Jana Karola Chodkiewicza 44
85-667 Bydgoszcz
tel: 52 32-62-100
Dr n. med. Radosława Staszak-Kowalska

Kraków
Chorzy do 18 roku życia
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Świętego Ludwika
ul.Strzelecka 2
31-503 Kraków
tel: 12-619-8634
Lek. med. Zuzanna Kurtyka

Rzeszów
Chorzy do 18 roku życia
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej
Klinika Alergologii i Mukowiscydozy
ul. Lwowska 60
35-301 Rzeszów
tel.17/8664667 (klinika)
tel.17/8664666 (poradnia)
Dr n. med. Marta Rachel

Ośrodki inne:

Warszawa
Chorzy do 18 roku życia
Instytut “Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii
 Dr n. med. Beata Oralewska
Poradnia Pulmonologiczna
Dr n. med. Hanna Dmeńska

Katowice
Chorzy do 18 roku życia
 Śląski Uniwersytet Medyczny Górnośląskiego Centrum Zdrowia
Dziecięca Klinika Pediatrii
ul. Medyków 16
40-752 Katowice
tel: 32-207-1700
Prof. dr hab. n. med. Halina Woś

Wrocław
Chorzy do 18 roku życia
 Poradnia Alergologiczno-Pulmonologiczna
ul. Krasińskiego 29
50-450 Wrocław
tel: 501-013-245
Dr Janina Pawłowicz

Białystok
Dorośli
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
II Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy
ul. Żurawia 14
15-540 Białystok
tel: 85 746 80 00
Dr n. med. Łukasz Minarowski

Łódź
Chorzy do 18 roku życia
 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź
tel: 42-6895875 (poradnia, środy)
tel: 42-689-5975 (oddział)
Dr Teresa Ruszczyk-Bilecka

Białystok 
Chorzy do 18 roku życia
 Poradnia Leczenia Mukowiscydozy Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Ludwika Zamenhofa
ul. Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
tel: 85 7450585
 Dr hab. n. med. Alina Minarowska

Szczecin
Chorzy do 18 roku życia
Samodzielny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego
PAM Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
tel: 91-425-3168 (pielęgniarka)
tel: 91-425-3176 (pokój lekarski)
Dr Iwona Ostrowska