logo OTM

Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy to kampania społeczno-edukacyjna, przebiegająca na przełomie lutego i marca, w całości poświęcona jest upowszechnieniu wiedzy o mukowiscydozie, jej objawach, diagnozowaniu, leczeniu oraz perspektywie dłuższego życia z tą chorobą.
Głównymi elementami kampanii są akcje edukacyjne na terenie placówek oświatowych oraz informacyjne w mediach. W ramach OTM prowadzone są działania skierowane do różnego rodzaju odbiorcy m.in. akcje w galeriach handlowych, krakowskich tramwajach. W trakcie Tygodnia, przy współpracy studentów medycyny organizowane są wykłady na uczelniach medycznych w Polsce, a przy pomocy rodziców, naszych podopiecznych, eventy połączone z edukacją o chorobie. Fundacja współpracuje również z PFRON, szpitalami, ośrodkami leczenia mukowiscydozy, Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich, dzięki którym możemy propagować wiedzę o chorobie. Zwieńczeniem OTM jest Bal Charytatywny, którego główną ideą jest zebranie środków na wsparcie podopiecznych fundacji.
Patronat honorowy nad Ogólnopolskim Tygodniem Mukowiscydozy obejmował Minister Zdrowia, Marszałek Małopolski, Prezydent Miasta Krakowa, PFRON. Patronat merytoryczny obejmowało Polskie Towarzystwo Mukowiscydozy, Rektor Collegium Medicum UJ oraz szpitale zajmujące się leczeniem mukowiscydozy.

XXIII Ogólnopolskiego Tygodnia Mukowiscydozy 26.02. – 03.03.2024 r
„Mukowiscydoza - jedna choroba - dwa życia ”