Fundacja MATIO od 1996 r. dokłada wszelkich starań, aby chorzy na mukowiscydozę i ich rodziny nie pozostawali sami z własną tragedią, a równocześnie uświadamiamy całemu społeczeństwu wagę i skalę zjawiska jakim jest mukowiscydoza oraz fakt, że nie jest to tylko problem osób nią dotkniętych. Dokładamy wszelkich starań, aby jakość życia naszych podopiecznych była coraz lepsza i jak najszybciej dorównała standardom europejskimi. Swoim wsparciem obejmujemy 1800 chorych dzieci i dorosłych. Od 2008 roku posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

Spektrum działań pomocowych Fundacji MATIO jest bardzo duże i elastyczne. Nasze działania dopasowujemy do aktualnych potrzeb podopiecznych, wynikających z ich stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej czy materialnej oraz innych spraw na bieżąco zgłaszanych do Fundacji. Współpracujemy ze środowiskiem lekarskim i organizacjami działającymi na rzecz chorych z mukowiscydozą.