Zdjęcie Stanislaw SitkoStanisław Sitko (ur. 26 lutego 1926 r. - zm. 17 października 2019 r.), wieloletni działacz społeczny, ojciec dziecka chorego na mukowiscydozę. Jego działania na rzecz mukowiscydozy w Polsce doprowadziły do powstania stowarzyszenia działającego na rzecz chorych na Mukowiscydozę. Stanisław Sitko był jednym ze współtwórców Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą zrzeszającego rodziców dzieci chorych, inicjatorem powstania Polskiej Grupy Roboczej Mukowiscydozy (obecnie Polskie Towarzystwo Mukowiscydozy), wieloletnim Prezesem Zarządu MATIO Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę, nestorem polskiego środowiska mukowiscydozy.
Ostatnie 50 lat swojego życia poświęcił mukowiscydozie. Mimo, iż jego życie prywatne pełne było dramatów przez cały czas, aż do samej śmierci dążył do zmian systemowych, które niosły by za sobą poprawę życia chorych na mukowiscydozę.

 

Za swoją działalność społeczną Stanisław Sitko był wielokrotnie odznaczany i nagradzany. Otrzymał m. in.:

  • Krzyształy Soli w kategorii Polityka Społeczna – Działania na rzecz Osób Niepełnosprawnych
  • Amicus Hominum w kategorii Ochrona Zdrowia
  • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz chorych i potrzebujących pomocy oraz działalność charytatywną
  • Filantrop Krakowa A.D. 2014 w kategorii za najciekawszą formę i efektywność filantropii

Ilość zasług Stanisława Sitko dla chorych na mukowiscydozę jest tak duża, że nie sposób wszystkich wyliczyć, nadmienić jednak należy, że jego działania wychodziły daleko poza przyjęte ramy i schematy.
To człowiek, którego działania zmieniły życie polskich chorych na mukowiscydozę.

Przedstawiamy Państwu kronikę napisaną prze Stanisława Sitko. Ze względu na wielkość pliku została podzielona na 4 części

Kronika Stanisława Sitko cz. 1
Kronika Stanisława Sitko cz. 2
Kronika Stanisława Sitko cz. 3
Kronika Stanisława Sitko cz. 4