Szkolenie składa się z dwóch spotkań, liczących po dwa dni (14 godzin dydaktycznych) każde.


• Część I – 12-13 luty 2024 roku, Hotel Campanile , ul. św. Tomasza 34, Kraków
• Część II – 22-23 kwiecień 2024 roku, Hotel Campanile , ul. św. Tomasza 34, Kraków

Szkolenie skierowane jest dla psychologów, którzy chcą:

  • zrozumieć mechanizm powstawania emocji, nauczyć się rozpoznawać go
    u siebie, kierować nim,

  • dowiedzieć się, jak zmieniać niezdrowe nawyki emocjonalne;

  • nauczyć się wprowadzać trwałą, zdrową zmianę jakości życia;

  • poznać sposób na kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem w życiu osobistym i zawodowym;

  • dowiedzieć się o zastosowaniu technik Racjonalnej Terapii Zachowania w terapii pomocy psychologicznej, coachingu czy zarządzaniu ludźmi.

szkolenie dla psychologów

 

HARMONOGRAM - Pobierz

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - Zapisz się

Szkolenie ma charakter interaktywny: pokazuje przebieg realnej pracy z klientem czy pacjentem, a nie tylko zapoznaje z teorią i zapisem technik!
Będzie prowadzone w formie warsztatowej w małej grupie, która jest bardziej efektywna i pozwala na natychmiastowe stosowanie i ćwiczenie zdobytej wiedzy. Nacisk podczas szkolenia zostanie położony na zdobycie praktycznych umiejętności, które uczestnik będzie mógł od razu wykorzystać w swoim codziennym życiu i pracy zawodowej. Formy pracy warsztatowej: mini wykłady, bezpośrednia praca trenera z przekonaniami uczestników, dyskusja grupowa, case study, praca zadaniowa samodzielna i w małych grupach, sesje pytań i odpowiedzi.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Organizator zapewnia nocleg oraz wyżywienie.